Innenfor miljø så er det viktig å gjenvinne mest mulig. Kapp, spon osv. som kan gjenbrukes smeltes om til nye foringer og nye deler.

Av vårt materiale så gjenvinner vi 95%