HMS

Olaussens Metall AS har en visjon å være en førende HMS bedrift.

Vi har derfor utarbeidet en arbeidsmiljøpolitikk som omfatter TPM Lean systemer ( Olaussens Lean way)
I tillegg jobbes det kontinuerlig med sertifisering innen ISO 14001 standard, som omfatter HMS.

Ved hjelp av disse systemene har vi utviklet rutiner som gjør at vi i dag har ryddige og rene produksjonslokaler, maskiner og utstyr som reduserer faren for at skader og helsefarlige situasjoner oppstår.
Vi bruker også vår Bedriftshelsetjeneste aktivt til rådgivning og helsefrembringende tiltak.

Bedriften foretar kontinuerlige risikovurderinger som bidrar til at vi er mer bevisst på farer og tar hensyn til dette før arbeidet settes i gang.