Olaussens Metall AS har i dag siste utgave av Thermo ARL QuantoDesk spektrometer, hvor vi kan ta kjemisk analyse av kobberlegeringer som vi leverer. I tillegg har vi et nært samarbeid med nøytrale prøvelaboratorier, hvor vi får tatt prøver for mekaniske egenskaper.

Våre sertifikater er i henhold til Norsk Standard NS-EN 10204, og vi leverer tilsvarende 2.1 som materialbevis, og på bestilling; 2.2, 3.1 og 3.2 sertifikater.