Olaussens Metall AS har siden 2008 brukt TPM/Lean som hjelpemiddel og fremstår derfor som en framtidsrettet bedrift. Innføring av disse prosessene har bidratt til optimalisering av verdiflyt, linjeproduksjon og løpende kvalitetsforbedringer – alt til beste for våre kunder.

Dette kaller vi Olaussens LEAN WAY.

I 2012 mottok vår maskineringsavdeling Årets Produktivitetspris av TPM Lean Brukernettverket.