Ungdommen trenger og fortjener gode møteplasser – og vi må legge til rette

Skal vi hindre at ungdommen faller utenfor, skal vi forebygge økende rusproblematikk, og ikke minst – skal vi sørge for glade, trygge og produktive unge, så må vi gjøre alt vi kan for å legge til rette, mener Kjell Sternhoff.

Olaussen Metall-sjef, Kjell Sternhoff er en engasjert politiker som sitter i bystyret for Haugesund Høyre. Han mener at møteplasser som Fellesverket er gull verdt for dagens unge, og at slike samlingspunkt må satses på og prioriteres. Kjell Sternhoff er imponert over de unge frivillige i Fellesverket. Her sitter han med 15-åringene Herman, Martine og Alec. Frivilligkoordinator Monica Utne og partifelle Nils Konrad Bua (H) er også med.

– Helt klart. Dessverre er det altfor mange som faller av, og narkotika blir stadig mer akseptert. De unge må ha faste møteplasser, og trygge rammer med voksne som bryr seg. Det må være et sted der alle er velkomne og føler seg hjemme. Fellesverket er en slik plass, og derfor er dette også noe av det viktigste vi har, sier Kjell da han er på besøk i Fellesverket sine lokaler i Haugesund sentrum.

Engasjert ungdom

Fellesverket er en nasjonal satsing med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år. Fellesverket i Haugesund åpnet dørene i august 2021, og har blitt et populært tilbud blant de unge i regionen.

– Vi får besøk fra flere ulike steder, enkelte tar buss langt for å komme hit, forteller Alec Hansen (15) som er frivillig ungdom.

Det er Røde Kors som står bak Fellesverket-tilbudet. De ser et udekket behov for møtesteder, der ungdom først og fremst kan få være ungdom. Målet er at de skal oppleve et felleskap der de kan føle seg hjemme, møtes og henge, lære og mestre.

– Det gjør vi her. Det er sosialt og en får seg nye venner, sier Herman Lervik (15), som også er frivillig.

– Vi får tilbakemeldinger på at det er fint å samles her, at maten vi serverer er god, og at aktivitetene vi arrangerer blir satt pris på, legger frivillig Martine Aas (15) til.

– Besøket har økt kraftig her, det er langt flere som kommer for å spise og gjøre andre ting, informerer frivilligkoordinator i Fellesverket, Monica Utne, og presiserer at de er på jakt etter nye samarbeidspartnere.

Populære tilbud

Det skjer noe på Fellesverket i Haugesund hele uka. Mandag og tirsdag har de åpen møteplass og gratis middag, onsdagen serverer de gratis niste og frokost, torsdagen får en det samme – i tillegg til middag, leksehjelp, hjelp til CV- eller søknadsskriving, og norsktrening. Fredagen er det igjen niste- og frokostservering.

Når det er åpen møteplass kan ungdommen kose seg med pingpong, PlayStation, biljard og spill. Det blir også innimellom arrangert turneringer eller konkurranser.

Niste- og frokosttilbudet har vokst fra to til tre ganger i uka, takket være støtte fra kommunen. Ser en på fremmøte så ser en at det er behov for det.

Utenom de faste aktivitetene gjennom uka, tilbyr Fellesverket arbeidstrening.

– Da kan de hjelpe til på kontoret, eller på kjøkkenet, pakke matpakker eller servere middag. Alt er med på å gi dem erfaring og bygge selvtillit. Erfaringen tar seg også godt ut på CV-en, sier Utne.

Gatemegling er et annet viktig tilbud som Fellesverket har – i samarbeid med prosjektleder Ann Kristin Rørtveit. Her lærer ungdom å håndtere konflikter på en god og ikke-voldelig måte, å kommunisere og jobbe i fellesskap. Det jobbes med kroppsspråk og formidling. De som deltar på Gatemeglingskurset får med seg et bevis etterpå.

Frykter utviklingen

Det er et faktum at forskjellene i Norge blir større. Et økende antall barn og unge vokser opp i familier med lav inntekt. Frafall i skolen er økende og mange unge står helt eller delvis uten jobb og skole. Nettopp derfor er et gratis lavterskeltilbud så viktig, mener Røde Kors. Kjell Sternhoff er enig.

– Alle barn og unge skal ha tilbud. De skal ha tilgang på møteplasser og aktiviteter. De trenger å føle trygghet og mestring. Dette må enda høyere opp på den politiske agendaen og alle som har mulighet bør støtte opp om Fellesverket. Se bare på alt det fantastiske og viktige de gjør, sier han.

Sternhoff ser på situasjonen blant de unge, der narkotika blir stadig mer akseptert og normalisert som skummel og utfordrende.

– Holdningen blant de helt yngste har utviklet seg veldig de siste årene.

De begynner svært unge, og det har plutselig normalt å bli tilbydd narkotika på offentlige steder – toalettkøene er lengre enn køen til baren på utestedene der de yngste ferdes. Dette må vi gjøre noe med – og vi må handle nå. Jeg lover å gjøre alt jeg kan for å fremme dette på den politiske agendaen, fastslår han.

Privacy Preference Center