Enkon og Olaussen vil redde Fellesverket-tilbudet

Det spøker for tilbudet til Fellesverket i Haugesund. Manglende økonomi gjør at nistepakketilbudet ser ut til å bli redusert fra tre serveringer i uka til én. – Ikke greit, sier Kjell Sternhoff fra Olaussens Metall. Nå inviterer han og Gustav Rugtveit fra Enkon Varmepumper til redningsaksjon.

 

Fellesverket er en nasjonal satsing med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år. Fellesverket i Haugesund åpnet dørene i august 2021, og har blitt et populært tilbud blant de unge i regionen. De er faktisk nå størst i Norge og nistepakketilbudet deres har blitt et viktig tilbud for mange unge i Haugesund og omegn.

– Det er rundt 70 ungdommer som kommer innom for å få seg en skikkelig matpakke – tre dager i uka, fra Fellesverket i Haugesund sentrum. Det er ungdom som jobber der frivillig med å smøre matpakker og gjøre klart. Hele opplegget er fantastisk og ikke minst viktig. Dette er noe vi burde være stolte av og støtte opp om. At mangel på penger nå skal gjøre at tilbudet blir så kraftig redusert er rett og slett trist. Og det allerede fra høsten av. Dette kan rett og slett ikke skje, og derfor ønsker vi å gjøre noe med det – nå!, sier Kjell Sternhoff som er eier og daglig leder i Olaussens Metall.

 

Spleis-aksjon

Det er Røde Kors som står bak Fellesverket-tilbudet. De ser et udekket behov for møtesteder, der ungdom først og fremst kan få være ungdom. Målet er at de skal oppleve et felleskap der de kan føle seg hjemme, møtes og henge, lære og mestre.

Og det skjer noe på Fellesverket i Haugesund hele uka. De har åpen møteplass og gratis middag, gratis niste og frokost, leksehjelp, hjelp til CV- eller søknadsskriving, og norsktrening. Utenom kommer andre arrangement som turneringer, trening eller konkurranser.

Med støtte fra kommunen har niste- og frokosttilbudet kunnet vokse fra to til tre ganger i uka, men nå ser det altså ut til at mangelen på videre midler, kan redusere tilbudet til bare én servering i uka.

Kjell Sternhoff sitter selv i bystyret for Haugesund Høyre. Han har luftet en redningsaksjon politisk, men ser at tiden ikke strekker til, og tar dermed affære selv.

– Vi starter en Spleis, Olaussens Metall spytter inn de første 10.000 kronene og det samme har vi fått med Enkon Varmepumper på. Så da er vi i gang og andre kan hive seg på. Her må vi få inn penger fort. Dette er et altfor viktig tilbud til at vi kan sitte og se på at der raseres, sier Sternhoff.

 

Gustav Rugtveit som eier og leder Enkon Varmepumper er enig i hvor viktig Fellesverket er for de unge, byen og regionen, og håper at så mange som mulig finner mulighet til å støtte opp om Spleis-initiativet.

– Alt hjelper. Dette tilbudet er for viktig til å miste, nikker han.

 

Svært viktig tilbud

Det er altså snakk om omlag 70 matpakker som går til unge som har behov for det, tre dager i uka. Å dekke de to dagene i uka som står i fare for å utgå, mener Sternhoff og Rugtveit bør være «grei skuring» for kommunen – og næringslivet.

– Helt klart. Og her haster det, påpeker de.

De to bedriftseierne er opptatt av å bevare – og helst styrke de viktige møteplassene dagens unge har.

– Alle barn og unge skal ha tilbud. De skal ha tilgang på møteplasser, aktiviteter og næring. De trenger å føle trygghet og mestring. Dette må enda høyere opp på den politiske agendaen og alle som har mulighet bør støtte opp om Fellesverket og dets tilbud.

Det er et faktum at forskjellene i Norge blir større. Et økende antall barn og unge vokser opp i familier med lav inntekt. Frafall i skolen er økende og mange unge står helt eller delvis uten jobb og skole. Nettopp derfor er et gratis lavterskeltilbud så viktig, fastslår Røde Kors.

– De unge må ha faste møteplasser, og trygge rammer med voksne som bryr seg. Det må være et sted der alle er velkomne og føler seg hjemme. Fellesverket er en slik plass, og derfor er dette også noe av det viktigste vi har. Naturligvis må vi jobbe for å beholde alle gode tilbud som de har innarbeidet, avslutter Kjell Sternhoff.

 

For å støtte opp om Spleis-aksjonen og være med å redde nistepakketilbudet til Fellesverket, send til bidrag til:

www.spleis.no/redd-fellesverket-nistå

 

Privacy Preference Center