Du kan redde liv!

Jeg elsker prosjektet «Mat onna bronå» som gir en utstrakt hånd til de som sliter med rus! Men jeg vil også slå et slag for Fellesverket – som tar vare på ungdommen – så de ikke havner ‘onna bronå’. Et tiltak som fungerer – men som vil trenge at kommunen, lokale bedrifter og du er med og bidrar i enda større grad!

Steinar Rønnevik, Jostein Jensen og resten av den flotte gjengen bak «Mat onna bronå» har gjort livet bedre for de tunge rusmisbrukerne i Haugesund. Med varme måltider, omsorg og praktisk hjelp i hverdagen.

 

Heldigvis finnes det også konkrete tiltak som bidrar til at ungdommene våre ikke ender opp som tunge rusmisbrukere under Risøybrua. Takket være frivillig innsats, kommunal og privat støtte. Utenforskap kan ha så mange årsaker; noen sliter på skolen, andre er sosialt utilpass. Noen kommer fra fattige og ressurssvake familier, noen har flyktet fra krig i andre land.

 

Jeg har selv hatt enormt stort utbytte av å engasjere meg i Fellesverket til Røde Kors. Dette har på kort tid blitt et populært og trygt møtested for ungdom i Haugesund sentrum. Det er nemlig langt fra alle som får frokost, skolemat og middag hjemme. Ikke alle har foresatte som har kapasitet eller evner til å hjelpe til med leksene. På Fellesverket får de alt dette, i tillegg til trygge voksne som kan gi støtte, rådgivning og bistå med arbeidstrening. Og viktigst av alt; det er en sosial møteplass der alle får aksept for den de er. Her er det sosial trening, naturlig integrering og høy trivsel. Til å bli i godt humør av!

 

Skolene har dessverre så langt vært lite flinke til å opplyse elevene sine om det gode tilbudet til Fellesverket. Det er de nødt til å bli flinkere til, for det er langt flere som har behov for dette enn de som bruker det i dag. Jeg vil gi honnør til Røde Kors og de frivillige som står for gjennomføringen – og takke kommunen for det de bidrar med. Men med de utfordringene byen vår i dag har med utenforskap og rus blant unge, er vi nødt til å utvide gode forebyggende tiltak som dette. Tiltak som vi faktisk ser at fungerer og som gir ungdommene større muligheter for å klare seg i livet.

 

Derfor håper jeg at både det offentlige og folk flest ser hvor viktig dette er, og at de er med og bidrar – enten økonomisk eller med frivillig innsats. Jeg har selv smurt frokost og matpakker til ungdommene ved flere anledninger, og har fått langt mer igjen enn jeg har bidratt med. Stort bedre start på dagen er det ikke mulig å få, og jeg anbefaler det på det varmeste!

 

Vær med du også – så slipper vi siden å måtte gi ungdommene våre ’mat onna bronå’. Det kan redde liv!

Privacy Preference Center