Derfor er Olaussen viktig for Norscrap: Konkurrenter og samarbeidspartnere på samme tid: – Vi gjør hverandre gode!

De driver med mye av det samme, samtidig er de opptatt av å hjelpe hverandre – og gjøre hverandre gode. Og aller høyest i kurs står miljø og bærekraft for Olaussens Metall og Norscrap Karmøy.

 

– Det er imponerende hva Olaussens Metall får til. Ser en på det de produserer, hvor godt miljø det er blant de ansatte, og hvor rent og pent de klarer å holde det på samme tid, er ganske enestående. Særlig om en tenker på hva de driver med, roser Jan Egil Stølsvik fra Norscrap Karmøy.

 

Går begge veier

Norscrap Karmøy AS har hovedkontor og anlegg i Sundvegen. Selskapet ble stiftet i 2003 og hovedfokuset deres er på materialgjenvinning.

– Vi fremskaffer sekundære råvarer, til sekundær smelteverksindustri. Kort fortalt sørger vi for at råvarer kommer tilbake i kretsløpet igjen, forteller Stølsvik.

Det har skjedd en enorm utvikling når det kommer til gjenvinning og gjenbruk. Energibesparelsen ved å gjenvinne jern og metaller, fremfor å benytte jomfruelige materialer er betydelig. Også Olaussens Metall er en sentral del av denne satsingen.

– Vi leverer materiell til Jan Egil og Norscrap og de leverer til oss. De gjør en svært viktig jobb i Norscrap Karmøy og er en sentral samarbeidspartner for oss. Til tross for at vi innimellom konkurrerer om de samme oppdragene, kommenterer eier og sjef på Olaussens Metall, Kjell Sternhoff.

Viktig jobb

De er enige om at det handler om å gjøre hverandre gode og heller tjene til felles beste – sammen.

– Helt klart. Både fordi vi heier på hverandre som bedrifter på Haugalandet, og fordi vi driver med noe som er veldig viktig, nikker Jan Egil.

– Gjenvinningsindustrien er en stor bidragsyter til sirkulærøkonomien og sparer miljøet. Skal vi nå klimamålene så kommer vi ikke utenom, sier Kjell.

De er enige om at i deres bransje så er de fremoverlente nok til å kunne nå klima- og bærekraftsmålene – og lande tidsnok i det grønne skiftet.

– Heldigvis. Men det handler om å være bevisst og jobbe kontinuerlig. En må hele tiden være på, poengterer Sternhoff, og trekker frem hvordan både han, familien hans og de ansatte på Olaussens Metall, hele tiden ser verdi i «gammelt skrot».

– En blir jo nesten litt miljøskadd. Jeg vasker på gamle maisbokser og samler på alt jeg finner av materiell som kan bli noe nytt, smiler han.

Satser på ungdommen

Norscrap Karmøy er en del av Hellik Teigen group, som i alle år har vært en pådriver for ny teknologi for å effektivisere arbeidet – og sikre en optimal gjenvinningsgrad til glede for samfunnet og miljøet. Med topp moderne utstyr og gode ansatte, skaper de hver dag suksess også på Karmøy.

– Jeg har noen dedikerte og fantastisk dyktige ansatte. Vi er også lærebedrift og satser tungt på de unge. Jeg har veldig tro på at mangfold er viktig for trivsel og arbeidsmiljø, sier Jan Egil Stølsvik.

Kjell Sternhoff er enig.

– Skal vi skape suksess så må vi lære av hverandre. Vi som har levd en stund kan både lære fra oss og lære av de unge. Vi utfyller hverandre og utgjør et godt team, nikker han.

 

Til inspirasjon

På spørsmål om hva de ønsker seg for bedriftene sine fremover, svarer Jan Egil kontant;

– Jeg vil at vi skal få det like rent og pent som på Olaussens Metall. Vi har mye å strekke oss etter. Men som sagt, når en ser på hva de driver med og hva de produserer der oppe – så er det ganske utrolig hvor fint de klarer å holde det. De imponerer stadigog jeg trekker dem alltid frem når anledningen byr seg.

– Det setter vi selvsagt stor pris på. Det er viktig å fremsnakke hverandre. Det samme gjør vi når det kommer til Noscrap. Vi har nok begge fått en del kundeoppdrag takket være hverandre. Og det skal vi jammen fortsette med, avslutter Kjell Sternhoff.

 

Få med deg siste episode av Olaussen-podden der Jan Egil Stølsvik er gjest her

 

 

 

Privacy Preference Center